รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี สมุทรปราการ

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

หากคุณเป็นนิติบุคคลหรือเจ้าของกิจการในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ หรือพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางพลี นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และกำลังมองหากตัวช่วยดีๆสำหรับกิจกรรมทางบัญชีที่สำคัญ ทั้งการตรวจสอบบัญชี สอบบัญชี รับทำบัญชีพร้อมกับเป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชีภาษีอากรและกฏหมายที่สำคัญ ด้วยทีมงานจากนักบัญชีมืออาชีพที่ได้รับอนุญาติ (CPA-Certified Public Accountant) เรามีความยินดีที่จะนำเสนอ บริษัทรับทำบัญชี,รับจดทะเบียนบริษัท ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้

  • บริษัท สำนักงานจรัสทนายความและการบัญชี จำกัด

เป็นสำนักงานผู้ให้บริการสอบบัญชี ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี พร้อมให้บริการปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากรและกฏหมายที่มีคุณภาพ ปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมายทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและบริเวณใกล้เคียง ที่พร้อมให้บริการด้วย “ความเที่ยงตรง ซื่อสัตย์ ยึดหลักวิชาชีพ”

ที่อยู่ : เลขที่ 59 /239 บ้านกลางเมือง หมู่ที่ 16 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

  • สำนักงานบัญชี พี แอนด์ บี จำกัด

ผู้ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของกิจการในการจดทะเบียนเปิดบริษัท พร้อมกับเตรียมเอกสารที่สำคัญในการยื่นภาษี เช่น ภ.ง.ด.1,3,53 และ ภ.พ.30 พร้อให้บริการตรวจสอบบัญชี จากผู้สอบบัญชี CPA ดังนั้น สำนักงานบัญชี พี แอนด์ บี จำกัด จึงจั้งตั้งบริษัทขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการเรื่องเหล่านี้ให้สะดวกรวดเร็วและถูกต้อง และมีต้นทุนที่ถูกลง เพื่อให้เจ้าของกิจการจะไม่ต้องกังวนในเรื่องนี้และจะได้มีเวลาไปสร้างธุรกิจของท่านต่อไป

ที่อยู่ : 1/84  หมู่ที่ 7 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 เบอร์โทร 084-2978025

  • บริษัท เอสเอ็มแอล ออดิท จำกัด

กับบริการที่หลากหลายทั้งจดทะเบียนในรูปบริษัท ห้างหุ้นส่วนหรือห้างร้าน ทำบัญชี-Accounting สอบบัญชีภาษี ยื่นภาษี/ตรวจสอบภาษี และวางระบบโปรแกรมบัญชี เพื่อให้การทำบัญชีในธุรกิจของท่านเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย มีระเบียบและตรวจสอบได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการวางระบบบัญชีออนไลน์ ทางบริษัทมีการทดลองใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ฟรีพร้อมกับออกหนังสือรับรองระบบให้ภายหลังการติดตั้งแล้วเสร็จ

ที่อยู่ : เลขที่ 59/294 ซ.อ๊อกฟอร์ด 2 ถนนศรีนครินทร์ บ้านกลางเมือง British town หมู่ 16 ตำบล : บางแก้ว อำเภอ : บางพลี จังหวัด :สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ : 10540 , เบอร์โทร :  080-553-7088,063-3231709 -10 ,02-349-4340

  • สำนักงานบัญชี SML Audit

บริษัทสำนักงานบบัญชีขนาดกลาง จัดตั้งเมื่อปี 2554 เป็นผู้เชี่ยวชาญการรับทำบัญชีในระบบก่อสร้างในเขตพื้นที่บางนาและจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาทั้งการจดทะเบียนในรูปบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมทั้งให้บริการปิดงบการเงินและยื่นรายชื่อผู้ทำบัญชีเพื่อตรวจสอบบัญชีในปลายปีสำหรับกิจการการก่อสร้างต่างๆ

ที่อยู่ 59/45 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10540 เบอร์โทร 080 553 7088

Leave a Comment

Scroll to Top