รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี จังหวัดนครสวรรค์

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

บริษัทรับทำบัญชี และสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพ จะให้บริการลูกค้าโดยทีมงานที่มีประสบการณ์,มีความชำนาญในวิชาชีพและมีความรู้ที่ทันสมัย เราให้ความสำคัญต่อการให้บริการในรูปแบบการให้ความรู้ การเป็นพี่เลี้ยง และการเป็นที่ปรึกษาต่อผู้รับบริการ( Education,Coaching , Consulting) โดยเราจะออกแบบงานบริการบัญชีให้เหมาะสมกับแต่ละกิจการซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน( On Demand Service) นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญต่อการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการให้บริการเช่นการทำบัญชีบนอินเตอร์เน็ต และเรายังต้องการเป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสาร,กฏหมายที่เกี่ยวข้อง,การฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs

โดยสำนักงานบัญชี ในจังหวัดนครสวรรค์ มีตัวเลือกที่น่าสนใจ ดังนี้

  1. สำนักงานสอบบัญชี วรรณิศาการบัญชี ซีพีเอ แอนด์ ทีเอ

รับทำบัญชีและเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำบัญชและภาษีอากร และงานบริการที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีของกิจการทุกประเภท ทั้งยื่นภาษีอากร และบริการอื่นๆ เช่น การทำประกันสังคมของพนักงาน

ที่อยู่ : 954/4-5 หมู่ 9 ซอยวัชระ ถนนมหาเทพ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056 – 801-5001

Email :  wannisa_acc@hotmail.com

2. สำนักงานบัญชีทวีชัยไพศาล

เป็นบริษัที่จัดทำขึ้นเพื่อรองรับและให้บริการลูกค้าด้านต่างๆ อาทิเช่น รับทำบัญชีในกรุงเทพ และทั่วประเทศ รับจดทะเบียนธุรกิจต่างๆ ทั้ง บริการจดทะเบียนบริษัท บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการจดทะเบียนร้านค้า และ งานด้านจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ราคาไม่แพง ทำงานรวดเร็ว ที่สำคัญ เชื่อถือได้ โดยบริการของสำนักงานบัญชีทวีชัยไพศาล มีดังต่อไปนี้
งานทะเบียน

  • บริการรับจดทะเบียนบริษัท บริการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการรับจดทะเบียนร้านค้า
  • บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงของบริษัท อาทิเช่น กรรมการเข้า ออก ย้ายที่ตั้ง เพิ่ม ลด สาขา ฯลฯ
  • ขอเลขผู้เสียภาษีของนิติบุคคล เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ลูกจ้าง
  • รับทำบัญชี รายเดือน รายปี
  • ยื่นแบบภาษีต่างๆ ภงด. 1 , 3, 53 ภพ. 30
  • ปิดงบการเงิน รายเดือน รายปี
  • รับปรึกษาปัญหาด้านบัญชี และ ภาษีอากร

ที่อยู่ : 78/95 ซอย ธรรมเกษตร ถนน ดาวดึงส์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ 6000

โทรศัพท์ : 056229685

3. บริษัท พีพี ธุรกิจการบัญชี

เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพแห่งแรกของจังหวัดนครสวรรค์ด้วยประสบการณ์การให้บริการมากกว่า 10 ปี ให้บริการจดทะเบียนตั้งห้าง เริ่มต้นเพียง 3,000 บาท(รวมค่าธรรมเนียมกรมพัฒนาธุรกิจแล้ว) พร้อมทั้งบริการยื่นภาษีแบบออนไลน์ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล และบริการอื่นๆ เช่น ยื่นประกันสังคม ,VISA สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ ,Work Permit สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ และ ตรวจสอบภายใน

              ที่อยู่ : 321/11  ถนนสวรรค์วิถี  ตำบลปากน้ำโพ   อำเภอเมืองนครสวรรค์   จังหวัดนครสวรรค์  60000

              เบอร์โทร : 0864458470

Leave a Comment

Scroll to Top