รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี จังหวัดพิษณุโลก

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ในโลกธุรกิจทุกวันนี้มีการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิตอลที่ใคร ๆ ก็สามารถประกอบธุรกิจได้ง่าย ๆ จึงเกิดเป็น Start up หรือ SMEs ต่าง ๆ ที่มีมากขึ้น ซึ่งการที่ผู้ประกอบการทุกท่านไม่ว่าจะทำธุรกิจในรูปแบบไหนก็ตาม จะมัวมาเสียเวลากับการบริหารบริษัท ห้าง ร้านของตนอยู่อย่างเดียว คงไม่สามารถตามทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกภายนอกอย่างแน่นอน รวมไปถึงการทำบัญชีเช่นกัน

ซึ่งบริษัทที่รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี ในจังหวัดพิษณุโลก มีดังนี้

  1. สำนักงานบัญชีวิโรจน์การบัญชี

เปิดให้บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านภาษีอย่างมืออาชีพ ให้คำปรึกษาทุกปัญหาด้านบัญชี รวมไปถึงระบบสต็อกสินค้า และรับทำบัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชีตามแต่ละประเภทกิจการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจตั้งแต่จดทะเบียน ไปจนถึงระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ที่อยู่ : 316/34 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 081-605 7200

2.        สำนักงานมนทิพย์การบัญชี

  ดำเนินงานโดยทีมงานที่มีความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์ยาวนาน  อาทิ เช่น ผู้ทำบัญชี อาจารย์สอนบัญชี นักกฎหมาย ผู้สอบบัญชีภาษีอากร และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ทำให้เรามั่นใจว่า เราสามารถให้บริการทางด้านบัญชีและภาษีแก่ท่านได้อย่างมืออาชีพ สำนักงานมนทิพย์การบัญชี ให้บริการในราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐาน หลักการบัญชีและกฎหมาย ตามปณิธานของที่ว่า ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม วางใจได้เรื่องงานบัญชี ด้วยบริการที่มีคุณภาพ ถูกต้องเพื่อขจัดภาระที่ยุ่งยากด้านการบัญชีของท่าน

ที่อยู่ : 269/3 หมู่ที่ 9 ซอยคชรัตน์  ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 055-218183

3. บริษัท สำนักงาน โปรการบัญชี จำกัด

คือผู้ให้บริการด้านบัญชีที่มากด้วยประสบการณ์ บริการรับจัดทำบัญชี,วางรูประบบบัญชี,ตรวจสอบบัญชี, งานประกันสังคม,งานจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่าง ๆจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท รวมทั้งจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นบริษัทจำกัด เป็นต้น โดยบริษัทให้ความสำคัญในคุณภาพของผลงาน และการวางแผนภาษี เพื่อประโยชน์สูงสุดของธุรกิจ ซึ่งในขณะเดียวกันก็ถูกต้องตามกฎหมาย รองรับการตรวจสอบของกรมสรรพากร เราพร้อมให้คำปรึกษาในด้านการบัญชี เพื่อการวางแผนงาน และการดำเนินธุรกิจของท่าน.

ที่อยู่ : 227/163 ถนน. บรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

4. สำนักงานบัญชีจรัสแสงการบัญชี

เป็นสำนักงานบัญชีที่ให้บริการครบวงจรเกี่ยวการ รับทำบัญชีราคาไม่แพง รับตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท รวมถึงให้บริการปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากรต่างๆ ด้วยทีมงานมากประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชี พร้อมจะให้บริการลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ ที่อยู่ : 16/148-149, ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก, 65000 Thailand โทรศัพท์ : 055 259 583

Leave a Comment

Scroll to Top