รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี จังหวัดพิษณุโลก

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

การประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปมากเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา หากเราลองมองย้อนไป
เมื่อ 15 – 20 ปี ที่แล้วเราจะเห็นได้ว่า การที่ต้องเสียภาษี การที่ต้องจ้างพนักงานบัญชี นั้น มักจะเกิดกับบริษัทใหญ่ๆ หรือ ร้านค้าที่มีสินค้ามากๆ เท่านั้น แต่ปัจจุบันนี้การประกอบธุรกิจ ได้ถูกปรับเปลี่ยนและแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากช่องทางเปิดกว้าง เครื่องมือทันสมัย ความสะดวกสบาย จนบางครั้งใครๆ ก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้

แต่สิ่งที่ตามมากับธุรกิจปัจจุบัน นั่นก็คือ การละเลยในการทำบัญชี รับ-จ่าย ต้นทุน กำไร การยื่นภาษี การขึ้นทะเบียนการค้า การจดทะเบียนบริษัท ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ถือได้ว่าเป็นความบกพร่องของผู้ประกอบการทั้งสิ้น เหตุเพราะว่า กฏหมายได้ออกมาอย่างครอบคลุมเพื่อที่จะนำภาษีเข้ารัฐได้อย่างถูกต้อง จะอ้างว่า ไม่รู้ไม่ได้ และส่งผลเสียกับธุรกิจของท่านเป็นอย่างมาก เมื่อถูกตรวจพบจาก สรรพกร ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก หน่วยงานรัฐอื่นๆ เจ้าของธุรกิจสมัยนี้จะประสบปัญหาแบบนี้อยุ่บ่อยครั้ง เนื่องจากขาดความรู้ ความชำนาญในด้านบัญชี การรวบรวมข้อมูล ใบเสร็จรับเงิน หลักฐานการจ่ายเงิน รายการสั่งวัสดุ เอกสารประกอบการยื่นต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ดังนั้นการจ้างบริษัทรับทำบัญชีที่มีประสบการณ์จะเป็นการช่วยลดภาระของกิจการได้เป็นอย่างมาก

ซึ่งบริษัทที่รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี ในจังหวัดพิษณุโลก มีดังนี้

  1. สำนักงานแสดงเดือนการบัญชี

เปิดให้บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านภาษีอย่างมืออาชีพ ให้คำปรึกษาทุกปัญหาด้านบัญชี รวมไปถึงระบบสต็อกสินค้า และรับทำบัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชีตามแต่ละประเภทกิจการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจตั้งแต่จดทะเบียน ไปจนถึงระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ดำเนินงานโดยทีมงานที่มีความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์ยาวนาน  อาทิ เช่น ผู้ทำบัญชี อาจารย์สอนบัญชี นักกฎหมาย ผู้สอบบัญชีภาษีอากร และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ทำให้เรามั่นใจว่า เราสามารถให้บริการทางด้านบัญชีและภาษีแก่ท่านได้อย่างมืออาชีพ สำนักงานมนทิพย์การบัญชี ให้บริการในราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐาน หลักการบัญชีและกฎหมาย ตามปณิธานของที่ว่า ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม วางใจได้เรื่องงานบัญชี ด้วยบริการที่มีคุณภาพ ถูกต้องเพื่อขจัดภาระที่ยุ่งยากด้านการบัญชีของท่าน

ที่อยู่ : 28/5 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบรูณ์

โทรศัพท์ : 056-748-667

Leave a Comment

Scroll to Top