รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี จังหวัดสิงห์บุรี

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

บริการรับทำบัญชีเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการบัญชี อาจมองว่าผลกำไรของธุรกิจส่วนใหญ่เกิดจากกลยุทธ์การบริหารด้านการตลาด ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่หากไม่มีข้อมูลตัวเลขจากการจัดทำบัญชี ก็คงไม่สามารถวิเคราะห์และนำกลยุทธ์มาพิจารณาเพื่อจะนำเข้ามาบริหารเพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจได้อย่างเหมาะสม หรือแม้แต่ธุรกิจเล็ก ๆ ที่เป็นกิจการเจ้าของคนเดียว ซึ่งไม่ต้องมีขั้นตอนบริหารจัดการที่ยุ่งยาก การจัดทำบัญชีอย่างง่าย ๆ ก็สามารถสร้างผลกำไรทำให้ธุรกิจมีรายได้อย่างมหาศาลแล้ว ดังนั้นสำหรับผู้ที่กำลังมองหาบริษัทที่ให้บริการรับทำบัญชีอยู่นั้น โดยคำแนะนำสำหรับการเลือกบริษัทที่ให้บริการรับทำบัญชี ควรพิจารณา 10 หัวข้อสำคัญ ดังนี้

  1. การบอกค่าบริการที่ชัดเจนและอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ โดยต้องอยู่ในเกณฑ์ราคาที่เหมาะสม ไม่ถูกและไม่แพงจนเกินไป เพราะงานบัญชีที่ดีพนักงานบัญชีหนึ่งคนจะรับงานได้ไม่มาก ถ้าเป็นบริษัทใหญ่จะรับงานได้แค่บริษัทเดียวหรืออาจต้องใช้มากกว่าหนึ่งคน
  2. พิจารณาราคาที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไหร่  ราคาที่เหมาะสมคือ ราคาที่พิจารณาโดยใช้หลัก ค่าจ้างไม่ควรจะต่างจากที่จะต้องจ้างพนักงานบัญชี 1 คน หรือแตกต่างกันไม่มาก การที่ให้ประเมินเช่นนั้นเนื่องจากการที่จ้างพนักงานบัญชีหนึ่งคนจะได้พนักงานที่ทำงานด้านการบันทึกบัญชีหรือการปิดบัญชี แต่จะไม่สามารถใช้งานจากบัญชีที่ทำขึ้นนอกจากใช้ส่งหน่วยงานราชการเท่านั้น
  3. สอบถามถึงวิธีการทำงานก่อนการจ้างงาน โดยถ้าเป็นไปได้อาจขอดูงานว่าเป็นอย่างไร ตรวจเช็คระบบงานภายในสำนักงานบัญชี  สอบถามพนักงานที่มอบหมายให้ดูแลงานว่ารู้เรื่องแค่ไหน
  4. พิจารณาจำนวนพนักงานมีจำนวนเพียงพอต่องานที่จะทำการจ้างหรือไม่และมีความเชี่ยวชาญมากเพียงใด โดยหากพบว่าสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมจะทำให้เห็นว่าการบริการที่มีให้มักไม่ดี จะทำให้ดูแลลูกค้าได้ไม่ทั่วถึง หรือบางครั้งการจัดทำงบการเงินเพื่อนำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มักจะมาแบบไม่มีเวลาให้ตรวจเช็ค
  5. ประสบการณ์ ควรนัดคุยกับคนที่รับผิดชอบ และสอบถามเกี่ยวกับแผนการพัฒนาคน เนื่องจากประสบการณ์ของนักบัญชีเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินการธุรกิจของลูกค้าอย่างมาก

โดยสำนักงานบัญชี ในจังหวัดสิงห์บุรี มีตัวเลือกที่น่าสนใจ ดังนี้

  1. บริษัทวาสนาการบัญชี จำกัด

ป็นบริษัทที่จัดทำขึ้นด้วยรูปแบบธุรกิจส่วนบุคคลเพื่อรองรับและให้บริการลูกค้าด้านต่างๆ อาทิเช่น รับทำบัญชีในจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งรับจดทะเบียนธุรกิจต่างๆ ทั้ง บริการจดทะเบียนบริษัท บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการจดทะเบียนร้านค้า และ งานด้านจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอื่นๆ  งานทะเบียน รับทำบัญชีและเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำบัญชและภาษีอากร และงานบริการที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีของกิจการทุกประเภท ทั้งยื่นภาษีอากร และบริการอื่นๆ เช่น การทำประกันสังคมของพนักงาน โดยให้บริการในราคาไม่แพง ทำงานรวดเร็ว ที่สำคัญ เชื่อถือได้

ที่อยู่ : 158/51, บางมัญ, เมือง, สิงห์บุรี 16000

เบอร์โทรศัพท์ : 087 115 5566

Leave a Comment

Scroll to Top