รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี จังหวัดกระบี่

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น สิ่งสำคัญที่เจ้าของกิจการควรคำนึงถึงนั้นคือ “การทำบัญชี ” โดยหลายกิจการใช้บริการการ จ้างสำนักงานบัญชี ในขณะที่หลายกิจการเลือกที่จะจัดทำเองโดยจ้างนักบัญชีมาจัดการ ซึ่งการทำบัญชีนั้นมีประโยชน์และมีความสำคัญมากเพราะ จะทำให้เราทราบถึงรายรับ-จ่าย กำไร หรือภาพรวม สภาพคล่องของบริษัทที่จะทำให้เราวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจได้ดีขึ้น ซึ่งหากเราเข้าใจในหลักการทางบัญชี และวิธีการจัดทำให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีแล้ว เราจะสามารถบันทึกบัญชีเบื้องต้นได้ไม่ยุ่งยาก และด้วยเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ทำให้เรามีตัวช่วยอย่างโปรแกรมทางบัญชีต่าง ๆ มากมายให้เลือกใช้ โปรแกรมทางบัญชีเหล่านี้จะสร้างโครงสร้างของการทำบัญชีไว้ให้เราล่วงหน้าก่อน และเมื่อเกิดรายการทางธุรกิจที่ควรบันทึกบัญชี โปรแกรมจะบันทึกบัญชีให้เองอัตโนมัติจากการเปิดเอกสารของเรา รวมถึงสามารถเรียกดูรายงานทางบัญชีที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย 

โดยสำนักงานบัญชี ในจังหวัดกระบี่ มีตัวเลือกที่น่าสนใจ ดังนี้

  • บริษัท กระบี่แอคเคาน์ติ้ง จำกัด

ที่อยู่ : 495/16 ถนนอุตรกิจ ตำบลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

เบอร์โทรศัพท์ : 075-61-2345

  • บริษัท กระบี่แอคเคาน์ติ้งแอนคอนสตรัคชั่น จำกัด

ที่อยู่ : หมู่บ้าน 198/119 หมู่ที่  ไสไทย เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

เบอร์โทรศัพท์ : 085-590-2899

  • บริษัท ซีเอส วัน สต๊อป เซอร์วิส จำกัด

ที่อยู่ : 179/13 ถนนกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

เบอร์โทรศัพท์ : 084-843-4796

  • บริษัท พี เอ็น แอ็คเค้าน์ ซิสเต็ม แอนด์ คอนเซาน์จำกัด

ที่อยู่ : 85/3 ถนนมหาราช ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

เบอร์โทรศัพท์ : 075-667-998

  • บริษัท ยูพี แอ็คเค้าน์เทนซี จำกัด

ที่อยู่ : 17/51 ถนนวัชระ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

เบอร์โทรศัพท์ : 075-600-437

  • บริษัท รัชดาภรณ์ การบัญชี จำกัด

ที่อยู่ : 27/9 มหาราช ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

เบอร์โทรศัพท์ : 075-656924

  • บริษัท ไวส์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

ที่อยู่ : 27/9 มหาราช ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

เบอร์โทรศัพท์ : 075-695790

  • บริษัท สยามคอนซัล แอ็คเคาน์ แอนด์ ลอ จำกัด

ที่อยู่ : 88/36 เหมทานนท์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

เบอร์โทรศัพท์ : 075-631148

  • บริษัท สำนักงานบัญชีศรีศักดิ์ รักญาติ จำกัด

ที่อยู่ : 1/12-13 ถนนวัชระ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอกระบี่ จังหวัดกระบี่

เบอร์โทรศัพท์ : 075-700173

  • บริษัท ไอเอ็นซี-กิ่งเล็ก การบัญชี จำกัด

ที่อยู่ : 1 คลองประสงค์ อำเภอเมือง กระบี่ 81000

เบอร์โทรศัพท์ : 086-0346716

Leave a Comment

Scroll to Top