รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

งานบัญชีเป็นงานที่ต้องใช้ทั้งความรู้และทักษะความสามารถเฉพาะ รวมทั้งต้องใช้ความละเอียดรอบคอบแม่นยำในการจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง ดังนั้น เราขอเสนอการบริการงานบัญชีจากผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ เพื่อทำหน้าที่แบ่งเบาภาระเวลาในการดำเนินกิจการท่าน รวมทั้งภาระทางด้านค่าใช้จ่ายที่ต้องจ้างบุคคลากรเพิ่มเติม อีกทั้งเพื่อให้งานด้านบัญชีของบริษัทสามารถดำเนินการได้เป็นไปตามแนวทางของ กรมสรรพากร สภาวิชาบัญชี  และกระทรวงพาณิชย์

        นอกจากนี้เราจะยังมีบริการด้านการเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี รวมถึงระบบการทำงานด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการลดภาระความกังวลเกี่ยวกับด้านบัญชีและภาษี นำเวลาไปมุ่งหารายได้เพิ่มเข้าสู่กิจการ ซึ่งผู้ให้บริการรับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี สำนักงานบัญชีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีให้เลือกดังนี้

  1. สำนักงานบัญชี สมาร์ท แอคเค้าท์ติ้ง

เปิดให้บริการทั้งด้านการจัดทำบัญชี บริการยื่นภาษีรายเดือน ยื่นประกันสังคม บันทึกบัญชี สมุดรายวัน ปิดงบการเงินและยังรับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้้นส่วนจำกัด ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ขึ้นทะเบียนนายจ้าง เปลี่ยนชื่อนิติบุคคล ย้ายที่ตั้งบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัทแบบครบวงจร ด้วยสโลแกนของบริษัทบริการลูกค้าด้วยความตั้งใจ ดังนั้น “หากท่านมองหาบริการมืออาชีพ ระบบการทำงานที่ดี รีบติดต่อเราและเลือกใช้บริการของเรา”

ที่อยู่ : 8/1 หมู่7 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

เบอร์โทรติดต่อ : Tel.081-758-5160

Website : https://smart8ac.wordpress.com/

2. บริษัท ทีเอ็น เทรนนิ่ง แอนด์ออดิท โปร จำกัด

บริษัท ทีเอ็น เทรนนิ่ง แอนด์ออดิท โปร จำกัดได้จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นบริษัทเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ทะเบียนเลขที่ 0145555003918  โดยมีวัตถุประสงค์คือเป็นศูนย์รวมในการจัดอบรมและสัมมนา  ฝึกอบรมพนักงานด้านวิชาชีพทุกด้านพร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากรแก่บริษัทและกิจากร ซึ่งได้รับการรับรองให้เป็นหน่วยงานในการจัดฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาชีพบัญชีจาก 2 หน่วยงาน ได้แก่     สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์  และกรมสรรพากรซึ่งผู้ทำบัญชี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากรสามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องได้

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 70/12 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เบอร์โทร : 081-570-5580 , 081-616-0686

Email : tn-training@hotmail.com

3. บริษัท ทีเอซี ที่ปรึกษาบัญชีและกฏหมาย จำกัด

เป็นสำนักงานบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง บริการด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ พร้อมให้บริการงานต่างๆ ครบวงจร ได้แก่
บริการด้านบัญชี บริการจัดทำบัญชีแบบเหมาจ่าย บริการจัดทำบัญชีและภาษีอากร บริการจัดทำบัญชีพร้อมจัดทำงบการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น งบการเงินรายเดือน รายไตรมาส รายครึ่งปี เป็นต้น
ที่อยู่ : 59/9 ม.2 ถนน โพธิ์พระยา – ท่าเรือ ตำบล บ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150 เบอร์โทร : 035-768078


Leave a Comment

Scroll to Top