รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี จังหวัดปราจีนบุรี

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ความสำเร็จในการทำธุรกิจออนไลน์หรือธุรกิจทุกประเภทเกิดจากองค์ประกอบหลายส่วน การจัดวางระบบการเงินและการบัญชีเป็นส่วนที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรก เพราะนอกจากจะทำให้เราทราบสถานะของกิจการว่ามีผลกำไรขาดทุนหรือไม่อย่างไร การจัดทำบัญชีและการเงินยังช่วยให้เราทราบข้อมูลของกิจการ เช่น ทราบจำนวนทรัพย์สิน หนี้สิน และส่วนที่นำมาลงทุนทำให้เรารู้ว่าธุรกิจที่กำลังทำอยู่นั้นมีความมั่นคงมากน้อยเพียงใด สิ่งเหล่านี้สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนการทำงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้เร็วขึ้น นอกจากที่กล่าวมาแล้วการเงินและการบัญชียังมีผลต่อการทำธุรกิจอีกหลายส่วน ดังนี้

 1. การเงินการบัญชีเปรียบเหมือนเครื่องมือ ที่ใช้ผลความสำเร็จในการทำธุรกิจ เพราะข้อมูลที่บันทึกจะสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงของฐานะการเงินที่สามารถนำมาวิเคราะห์สภาพคล่องของธุรกิจ วัดความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ
 2. การเงินการบัญชีคือระบบควบคุมภายในของกิจการ เนื่องจากข้อมูลทางบัญชีสามารถนำมาวิเคราะห์หาสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น หาจุดบกพร่องจุดอ่อนและจุดรั่วไหลเพื่อนำมาวางแผนหรือเตรียมการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้
 3. การทำบัญชีอย่างถูกต้องทำให้ทราบต้นทุนและค่าใช้จ่าย ที่สามารถนำมาคำนวณต้นทุนสินค้าได้อย่างถูกต้องด้วย ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจกำหนดราคาสินค้าให้เป็นไปตามประมาณการที่ได้กำหนดไว้ และยังสามารถปรับลดราคาเพื่อสู่กับคู่แข่งทางการตลาดได้ง่ายขึ้น
 4. ระบบการเงินการบัญชียังมีผลต่อการตัดสินใจ ของเจ้าของกิจการในการวางแผนขยายธุรกิจ เพราะข้อมูลที่บันทึกไว้สามารถนำมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุนจะเกิดขึ้นในอนาคต
 5. การเงินและการบัญชีเป็นหลักฐานสำคัญ ที่สามารถนำมาแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดต่างๆ เช่น การจัดส่งสินค้า การกำหนดราคา การแยกประเภทสินค้า

โดยสำนักงานบัญชี ในจังหวัดปราจีนบุรี มีตัวเลือกที่น่าสนใจ ดังนี้

 • บริษัท กฏหมายและบัญชี เอ็นทีที จำกัด

ที่อยู่ : 232/4, ปราจีนตคาม, หน้าเมือง, เมือง, ปราจีนบุรี 

 เบอร์โทรศัพท์ : 086-3354969

 • บริษัท เจเอส.เอส.แอคเคานท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 0860456199

 • บริษัท บอร์น เอ็นเตอร์ไพร็ส จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 037200593

 • บริษัท ปราจีนการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 037 – 216921

 • บริษัท เอส . พี . ที่ปรึกษาบัญชีและภาษี จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 086 – 3868216

 • สำนักงานบัญชี เค.เจ.ดี

เบอร์โทรศัพท์ : 086-3354969

 • หจ. พี.เอ.อาร์ การบัญชี

เบอร์โทรศัพท์ : 089-8150564

 • หจ. เอ็นเอที การบัญชีและภาษีอากร

เบอร์โทรศัพท์ : 037 – 281599

Leave a Comment

Scroll to Top