รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี จังหวัดนราธิวาส

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการบัญชี อาจมองว่าผลกำไรของธุรกิจส่วนใหญ่เกิดจากกลยุทธ์การบริหารด้านการตลาด

ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่หากไม่มีข้อมูลตัวเลขจากการจัดทำบัญชี ก็คงไม่สามารถวิเคราะห์และเลือกกลยุทธ์เข้ามาบริหารเพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจได้อย่างเหมาะสม หรือแม้แต่ธุรกิจเล็ก ๆ ที่เป็นกิจการเจ้าของคนเดียว ซึ่งไม่ต้องมีขั้นตอนบริหารจัดการที่ยุ่งยาก การจัดทำบัญชีอย่างง่าย ๆ ก็สามารถสร้างผลกำไรทำให้ธุรกิจมีรายได้อย่างมหาศาล

ดังนั้นการเรียนรู้รูปแบบบัญชีอย่างง่าย สำหรับกิจการเจ้าของคนเดียว จึงเป็นเรื่องสำคัญ

การจัดทำบัญชีแบบง่าย เป็นการประยุกต์หรือนำรูปแบบการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีมา   ปรับใช้ให้เหมาะกับกิจการเจ้าของคนเดียว

เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ร้านค้าออนไลน์ ร้านกาแฟ คลินิก ร้านเสริมสวย ร้านเบเกอรี่ หรืออื่น ๆ

รูปแบบบัญชีอย่างง่ายสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ก่อนอื่นผู้ประกอบการต้องทำรายการหรือแยกรายละเอียดเพื่อบันทึกบัญชีให้เหมาะกับกิจการของตนเอง

โดยทั่วไป รูปแบบของกิจการแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ กิจการด้านการให้บริการ กิจการเกี่ยวกับการซื้อขาย  และกิจการเกี่ยวกับการผลิต

ซึ่งกรอบหรือโครงสร้างเกี่ยวกับรายละเอียดในการจัดทำบัญชีของกิจการแต่ละประเภทก็จะมีความแตกต่างกันด้วย

สำหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ทั้ง 3 ประเภท หากมีการบันทึกบัญชีอย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน  มีเพียงบัญชีรายรับรายจ่ายบัญชีเดียว ก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือบริหารทำให้กิจการมีสถานะที่มั่นคงและมีผลกำไรได้ตามที่คาดหวัง

วิธีจัดทำบัญชีอย่างง่าย เพื่อสร้างรายได้ให้ธุรกิจอย่างมืออาชีพ

โดยการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายจะมีด้วยกันหลายรูปแบบและสามารถกระทำได้ง่ายๆโดยที่ผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีก่อน เพียงศึกษาเรียนรู้จากตัวอย่างก็สามารถนำไปประยุกต์หรือปรับใช้กับกิจการได้  

หลักสำคัญในการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการ ก็คือ “การบันทึกบัญชีอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ข้อมูลตัวเลขนั้นเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ”

 โดยสำนักงานบัญชี ในจังหวัดนราธิวาส มีตัวเลือกที่น่าสนใจ ดังนี้

  • คณะบุคคลอโยธาการบัญชี

เบอร์โทรศัพท์ : 073-516264

  • นราการบัญชี

เบอร์โทรศัพท์ : 073-531300

  • บริษัท ธุรกิจการบัญชีและทนายความนราธิวาส จำกัด

ที่อยู่ : 8 ซอย 2 ถนนเทศประถม ตำบลสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส 96120

เบอร์โทรศัพท์ : 073-511281

  • สำนักงานกฏหมาย ธุรกิจและการบัญชี

เบอร์โทรศัพท์ : 073-612784

  • สำนักงานทนายความธรรมศักดิ์ ธุรกิจและการบัญชี

ที่อยู่ : 264 ถนนเจริญเขต ตำบลสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส 96120

เบอร์โทรศัพท์ : 073613039

  • สำนักงานบัญชีเพื่อนและทนายความ

เบอร์โทรศัพท์ : 073521761

Leave a Comment

Scroll to Top