รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี จังหวัดชลบุรี

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

บัญชีเป็นศาสตร์ในการจัดการแยกประเภทรายการให้เหมาะสม และถูกงวดบัญชี ซึ่งการจัดทำบัญชีก็ต้องใช้การเข้าใจธุรกิจ ความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชี และการตัดสินใจของผู้ทำบัญชี ซึ่งความเสี่ยงจากการลงบัญชีไม่ถูกต้อง และไม่ถูกงวดบัญชีย่อมมีอยู่เนื่องจากปัจจัยหลายปัจจัย เช่น การไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอจากหน่วยงานอื่น การที่เอกสารถูกจัดส่งมาล้าช้า การไม่ทราบนโยบายของกิจการ เป็นต้น

ดังนั้นการจ้างผู้สอบบัญชีมืออาชีพมาจัดการงานด้านบัญชีของกิจการ ก็จะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการบันทึกบัญชีที่ไม่เหมาะสม ป้องกันการผิดพลาด หรือเป็นการตรวจสอบกระบวนการทุจริตภายใน เพื่อให้แสดงตัวเลขในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งก็ช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในการทำธุรกิจ และวางแผนทางธุรกิจอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีบางท่านก็ได้ให้บริการเสริมกับผู้ประกอบการ เช่น การแนะนำจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในและแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจ ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ป้องกันการทุจริต เป็นต้น

โดยสำนักงานบัญชี ในจังหวัดชลบุรี มีตัวเลือกที่น่าสนใจ ดังนี้

 • คณะบุคคล รวมเพื่อนบัญชี

เบอร์โทรศัพท์ : 037-715206

 • คณะบุคคล สำนักงานบ้านบัญชี

เบอร์โทรศัพท์ : 089 – 514721

 • คณะบุคคล โอเมก้า แอคเคาน์ติ้ง เซนเตอร์

เบอร์โทรศัพท์ : 084-151 7555

 • คณะบุคคลพนัสการบัญชี

เบอร์โทรศัพท์ : 038-787060

 • จิดาภาการบัญชี

เบอร์โทรศัพท์ : 038  – 070195

 • เจ ที เค ธุรกิจการบัญชี

เบอร์โทรศัพท์ : 038 – 389175

 • เจ แอนด์ ดับบลิว

เบอร์โทรศัพท์ : 081-346-2253

 • ที.เอ็น.เทรดดิ้ง

เบอร์โทรศัพท์  096-776 4449

 • บริษัท ซีเค ไอที แอนด์ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 086-641 5953

 • บริษัท 555 อารมณ์ดี กรุ๊ป จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 081-113 7785

 • บริษัท กวินการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 081-0136115

 • การบัญชีมนสิชา และกฏหมาย จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 038 – 345489

 • บริษัท โกลบอล โบ๊ท บิวเดอร์ส จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 02 – 6701100

 • บริษัท เค.เอ็ม.ดี.เจแปน จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 038-481085

 • บริษัท แคทแอคเคาน์ติ้งแอนด์แท็กซ์ จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 038-300220

 • บริษัท ไคเคอิ ไทย จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 038 –049802

 • บริษัท จอมเทียน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ลอร์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 038 – 303515

 • บริษัท จีรศักดิ์การบัญชีและกฏหมาย จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 038 – 310000

 • บริษัท เจ เอส พี การบัญชี จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 038 – 337274

 • บริษัท ซี แอนด์ เอ แอคเค้าท์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 092-2527257

 • บรัท ท๊อปไฟว์ แอคเค้าน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 038 – 387717

 • บริษัท นันทาธุรกิจการบัญชี จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 038 – 759410

 • บริษัท นิธิกร บิสสิเนส จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 038 – 373788

 • บริษัท บ้านบ่อวิน การบัญชีและที่ปรึกษาภาษีอากร จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 089 – 2186098

Leave a Comment

Scroll to Top