รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี จังหวัดเชียงใหม่

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ถ้าสิ่งที่ท่านกังวลสำหรับการทำบัญชีของธุรกิจท่าน คือ

  • ไม่รู้ว่าจะต้องทำเอกสารอะไร และต้องยื่นภาษีอย่างไร
  • ไม่มีเวลามาทำเอง ทำอย่างอื่นมีประโยชน์กว่า
  • ไม่อยากจ้างพนักงานบัญชี ค่าใช้จ่ายสูง เข้าๆออกๆ ทำงานให้ไม่ต่อเนื่อง
  • ไม่มั่นใจพนักงานบัญชีที่มีอยู่ว่าจะทำงานได้อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานบัญชี
  • ขาดคนที่มีความรู้ความชำนาญแนะนำ วางแผนเสียภาษี ได้อย่างถูกต้อง
  • ไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายหรือบริการอะไรเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้าม หรือต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่ายนำส่งสรรพากรหรือไม่
  • ถ้าถูกเรียกตรวจสอบ หรือแจ้งว่าพบข้อบกพร่องในการจัดทำบัญชี และยื่นภาษี จะต้องทำอย่างไรบ้าง
  • ให้บริษัทรับทำบัญชีเป็นตัวช่วยดีๆสำหรับคุณ โดยในจังหวัดเชียงใหม่ มีบริษัทบัญชีที่น่าสนใจ ดังนี้
  1. บริษัท ซีเอ็มเอส การบัญชีธุรกิจ

พร้อมนำเสนอบริการ รับทำบัญชี ยื่นชำระภาษี ตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง และลูกจ้างนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างพร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้าง เป็นผู้ประกันตนภายใน 30 วัน และเมื่อมีการรับลูกจ้างใหม่เพิ่มขึ้นต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ภายใน 30 วันเช่นกัน  พร้อมทั้งให้คำแนะนำปรึกษางานด้านบัญชีและวางแผนภาษีแก่ธุรกิจ
บริการให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชีและวางแผนภาษีเพื่อให้เสียภาษีได้อย่างถูกต้องตามประมวลรัษฎากร ด้วยสโลแกน “ การมุ่งมั่นให้บริการ ใส่ใจในคุณภาพ และกล้าที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

ที่อยู่ : 333/101 ม.7 ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร : 095-4496551, 084-0438914 Website : https://www.cms-account.com/contact.html 

2.      บริษัท เคชนะ การบัญชี จำกัด

บริษัท เค ชนะ แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการให้บริการ ต่อลูกค้า ประกอบกับเน้นถึงการทำงาน ตามหลักการบัญชี และภาษีอากร ตาม นโยบายของเราคือ “บริการที่ดีเยี่ยม ด้วยมาตรฐานมืออาชีพ”  เป็นสำนักงานบัญชีเชียงใหม่ที่ให้บริการแก่ท่านอย่างเต็มใจด้วยบริการที่ดีเยี่ยม และสามารถให้คำปรึกษารับทำบัญชีและภาษีอากรแก่ท่านที่อยู่เชียงใหม่ได้ทั้งทางโทรศัพท์ อีเมลล์ หรือไปที่บริษัทของท่านหากเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อให้ท่านบริหารธุรกิจได้อย่างมั่นใจในระบบบัญชีที่ดี และมีการจัดทำบัญชีอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุกิจการค้า

ที่อยู่ : K chana accounting service company limited บริษัท เค ชนะ แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด 181/280 หมู่ 3 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

เบอร์โทร : 088-547-7992 , 085-863-4192

3. บริษัท AccountingpK จำกัด

บริการลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นจัดตั้งบริษัท และเรา รับทำบัญชีอิสระ เชียงใหม่ ทั้งรายเดือนและรายปี

เบอร์โทร : 061-281-8955

4. บริษัท ประภาวัลย์งานบัญชี จำกัด

รับทำบัญชีทุกประเภทธุรกิจ และมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยมีประสบการณ์ตั้งแต่เริ่มมีคอนโดมิเนียมแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ รับวางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท และให้คำปรึกษา ฝึกอบรมด้านบัญชีภาษีอากร โดยผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีภาษีอากร รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด  แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลบริษัท และจดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด รับพัฒนาระบบบัญชีให้ดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระดับ”บริษัทมหาชน” จำหน่ายโปรแกรมบัญชี ที่มีประสิทธิภาพ สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน

Email :  contact@thaitaxaccount.com

เบอร์โทร : 094-9415652

5.  สำนักงานบัญชี แท็ก แอ็คเค้าท์

บริการจัดทำบัญชี  รับจัดทำบัญชีให้แก่กิจการร้านค้า คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด  จัดทำและนำส่งแบบ ภ.ง.ด.1,3,53 แบบ ภ.พ.30 แบบนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมทุกเดือน โดยมีพนักงานรับส่งเอกสาร  เพื่อความสะดวกสบายในการส่งเอกสารแต่ละเดือน และจัดทำงบการเงินประจำปี พร้อมยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ประจำปี และยื่นแบบแสดงรายการต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด

ที่อยู่ : 500/139 หมู่บ้านเดอะลากูนน่าโฮม หมู่ 7 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

เบอร์โทร : 053-127263, 052-003308

Leave a Comment

Scroll to Top