รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี จังหวัดสมุทรสงคราม

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
หลายท่านอาจเข้าใจว่าจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างมันสามารถเริ่มต้นได้ง่ายดาย แค่มีความรู้เรื่องธุรกิจ มีปัจจัยสำหรับการลงทุน มีความสัมพันธ์ในการทำธุรกิจ ก็สามารถจัดตั้งกิจการและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ทันที แต่ในความเป็นจริงนั้น การจะเป็นบริษัทที่ดีและสมบูรณ์ ไม่ได้แค่มีแค่ปัจจัยด้านการเงินและความสัมพันธ์เท่านั้น แต่ในแต่ละบริษัทต้องมีคนที่เชี่ยวชาญไว้ดำเนินการงานที่เป็นการเฉพาะด้วย เช่นงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชี และ การเงิน เป็นเรื่องที่ใหญ่มากหากเกิดความผิดพลาดในการทำบัญชี โดยเฉพาะการยื่นภาษี หากผิดพลาดไปไม่เพียงแค่ต้องจ่ายเพิ่ม หรือ ต้องโดนสอบบัญชีกันเยอะแยะมากมาย แต่อาจเกิดปัญหาใหญ่ตามมาภายหลังได้อีกด้วย ซึ่งบัญชีหลักๆที่ต้องจัดทำในทุกกิจการคือ   บัญชีรายวัน ที่มีทั้งบัญชีเงินสด บัญชีรายวันซื้อ ขาย และ บัญชีรายวันทั่วไปที่ต้องดำเนินการ  บัญชีแยกประเภท ที่ต้องมี บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน บัญชีแยกประเภทรายได้ ค่าใช้จ่าย  บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้ ลูกหนี้  ดังนั้นหากท่านเป็นกลุ่มธุรกิจ  SME ที่เกิดใหม่ทั้งหลาย และขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้  การจ้างบริษัททำบัญชีแบบมืออาชีพและมีประสบการณ์ที่ยาวนานจะเป็นตัวช่วยที่ดี ที่ทำให้ธุรกิจของท่านราบรื่น ซึ่งตัวเลือกบริษัทรับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี จังหวัดสมุทรสงคราม มีตัวเลือกน่าสนใจ ดังนี้
1. สำนักงานบัญชี บุญอารีย์ ซีพีเอ คือผู้ให้บริการด้านบัญชีที่มากด้วยประสบการณ์ บริการรับจัดทำบัญชี,วางรูประบบบัญชี,ตรวจสอบบัญชี, งานประกันสังคม,งานจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่าง ๆจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท รวมทั้งจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นบริษัทจำกัด เป็นต้น  ซึ่งให้ความสำคัญในคุณภาพของผลงาน และการวางแผนภาษี เพื่อประโยชน์สูงสุดของธุรกิจ ซึ่งในขณะเดียวกันก็ถูกต้องตามกฎหมาย รองรับการตรวจสอบของกรมสรรพากร เราพร้อมให้คำปรึกษาในด้านการบัญชี เพื่อการวางแผนงาน และการดำเนินธุรกิจของท่าน.
ที่อยู่ : 685/2-3, ถนนประสิทธิ์พัฒนา, ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม, 75000 Thailand
เบอร์โทร : 02 950 8325
2. บริษัท สมุทรสาคร การบัญชี จำกัด เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็น นิติบุคคลจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนาวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย เป็นสำนักงานบัญชีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน การทำงานจากกรมสรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งสองหน่วยงานหลักที่ดูแลในเรื่องการเสียภาษี การจัดทำบัญชี และการนำส่งงบการเงิน ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ถึงความถูกต้อง น่าเชื่อถือในคุณภาพการทำงาน ทั้งในการจัดทำบัญชี และ ภาษีอากร
ที่อยู่ : 931/84, ถนนเอกชัย, ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ประเทศไทย
เบอร์โทร : 034 820 149    

Leave a Comment

Scroll to Top