รับจดทะเบียนบริษัท • เปิดจัดตั้งงบเลิกปิดบริษัทนครสวรรค์ DBD?

บริษัทรับทำบัญชี และสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพ จะให้บริการลูกค้าโดยทีมงานที่มีประสบการณ์,มีความชำนาญในวิชาชีพและมีความรู้ที่ทันสมัย เราให้ความสำคัญต่อการให้บริการในรูปแบบการให้ความรู้ การเป็นพี่เลี้ยง และการเป็นที่ปรึกษาต่อผู้รับบริการ( Education,Coaching , Consulting) โดยเราจะออกแบบงานบริการบัญชีให้เหมาะสมกับแต่ละกิจการซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน( On Demand Service) นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญต่อการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการให้บริการเช่นการทำบัญชีบนอินเตอร์เน็ต และเรายังต้องการเป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสาร,กฏหมายที่เกี่ยวข้อง,การฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs