รับจดทะเบียนบริษัท

เริ่มต้นธุรกิจใหม่ แต่ไม่แน่ใจว่าจะจดทะเบียนบริษัทอย่างไรให้มีความมั่นใจและมืออาชีพ? เรามีคำตอบให้คุณ!

ทีมงานเชี่ยวชาญของเราพร้อมที่จะช่วยคุณในกระบวนการจดทะเบียนบริษัทแบบมืออาชีพอย่างแท้จริง ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในวงการธุรกิจและความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับกฎหมายทางธุรกิจ เราสามารถให้คำปรึกษาและดำเนินการทุกขั้นตอนให้คุณได้อย่างตรงไปตรงมา

เมื่อคุณเลือกใช้บริการของเรา คุณจะได้รับประโยชน์ที่ไม่มีวันลืม! เราทำให้กระบวนการจดทะเบียนบริษัทเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะเป็นการเลือกชื่อบริษัทที่เหมาะสม จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น หรือรวมถึงการยื่นใบสมัคร ทุกอย่างเราจัดการให้คุณตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการได้รับหนังสือจดทะเบียน

ความรวดเร็ว ความปลอดภัย และความพร้อม คือหลักการทำงานของเรา เรามีความเข้าใจในความสำคัญของเวลาและความลับข้อมูลทางธุรกิจ เพราะฉะนั้น เราให้การดำเนินงานอย่างเข้าใจใจความต้องการของลูกค้า และรับประกันความมั่นใจในการจดทะเบียนบริษัทที่มีมาตรฐานสูงสุด

เราคือเพื่อนคู่ค้าของคุณในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ รับรองว่าการใช้บริการของเราจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง และคุณจะได้รับบริการที่มีคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม

ติดต่อเราวันนี้เพื่อเริ่มต้นธุรกิจของคุณอย่างมืออาชีพ!

รับจดทะเบียนบริษัท: ขั้นตอนและข้อมูลที่คุณควรรู้

การจดทะเบียนบริษัทเป็นกระบวนการสำคัญที่ต้องทำเพื่อเริ่มต้นธุรกิจใหม่ของคุณในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง แต่ละประเทศอาจมีขั้นตอนและข้อกำหนดที่แตกต่างกันไป ดังนั้น เพื่อความถูกต้องและประสบการณ์ที่ดีในกระบวนการจดทะเบียนบริษัท เราได้รวบรวมขั้นตอนและข้อมูลที่คุณควรรู้เพื่อให้สามารถเริ่มต้นตามทางที่ถูกต้องได้:

1. วิเคราะห์และเลือกประเภทของบริษัท:

 • ศึกษาและเข้าใจกฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับประเภทบริษัทที่คุณต้องการจดทะเบียน เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, ห้างหุ้นส่วน, หรือบริษัทในอุตสาหกรรมหนึ่งๆ
 • ตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและผู้จัดตั้ง/ผู้บริหารที่ต้องการ

2. เลือกชื่อบริษัทและตรวจสอบความเหมาะสม:

 • ออกแบบชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นและเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น
 • ตรวจสอบข้อกำหนดเกี่ยวกับชื่อบริษัท เช่น การใช้คำที่อนุญาตและการห้ามใช้คำบางคำ

3. เตรียมเอกสารที่จำเป็น:

 • ตรวจสอบเอกสารที่ต้องใช้สำหรับการยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัท เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดตั้งและผู้บริหาร

4. ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัท:

 • ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทที่หน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบเอกสารและข้อมูลที่คุณได้เตรียมไว้

5. รอการพิจารณาและการอนุมัติ:

 • หลังจากที่ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทแล้ว หน่วยงานท้องถิ่นจะตรวจสอบเอกสารและข้อมูล อาจใช้เวลาในการพิจารณา ตามข้อกำหนดท้องถิ่น

6. ได้รับเอกสารการจดทะเบียนบริษัท:

 • เมื่อคำขอของคุณได้รับการอนุมัติและผ่านการพิจารณา คุณจะได้รับเอกสารที่ยืนยันการจดทะเบียนบริษัท เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียน (Certificate of Incorporation) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. ดำเนินการเพิ่มเติม:

 • หลังจากที่คุณได้รับเอกสารการจดทะเบียนบริษัท คุณจะต้องดำเนินการเพิ่มเติม เช่น สร้างบัญชีธนาคาร, ขอใบอนุญาตธุรกิจเฉพาะ, หรือการจัดตั้งสำนักงานให้บริษัท

8. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ:

 • ในขั้นตอนต่อไป คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่นเกี่ยวกับธุรกิจและบริษัท

การจดทะเบียนบริษัทเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและข้อมูลเชิงลึก ดังนั้น คุณควรปรึกษาทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นเพื่อขอคำปรึกษาและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในการรับจดทะเบียนบริษัทของคุณ

เพื่อจดทะเบียนบริษัทให้ถือกำเนิดในประเทศไทย คุณจะต้องดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ตรวจสอบชื่อบริษัท: เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบชื่อบริษัทที่คุณต้องการจดทะเบียนว่ามีใครใช้ชื่อนี้แล้วหรือไม่ คุณสามารถทำได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) หรือผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของ DBD (www.dbd.go.th) ในกรณีที่ชื่อที่คุณต้องการใช้ถูกต้องและไม่มีใครใช้แล้ว คุณสามารถดำเนินขั้นตอนต่อไปได้.
 2. เตรียมเอกสาร: คุณจะต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ สำหรับการจดทะเบียนบริษัท โดยสิ่งที่ต้องการอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของบริษัทที่คุณต้องการจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เอกสารที่อาจถูกต้องสำหรับการจดทะเบียนบริษัทรวมถึง:
  • หลักฐานประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดตั้งและผู้บริหารบริษัท
  • สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาทะเบียนพาณิชย์ของผู้จัดตั้งและผู้บริหารบริษัท
  • บันทึกการประชุมผู้จัดตั้ง (ในกรณีบริษัทมีผู้จัดตั้งหลายคน)
  • สัญญาจ้างบุคคลให้ดำเนินกิจการของบริษัท (ในกรณีบริษัทมีผู้จัดตั้งหลายคน)
  • เอกสารอื่น ๆ ตามความต้องการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 3. ยื่นคำขอทะเบียน: หลังจากที่คุณเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้ว คุณจะต้องยื่นคำขอทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คุณสามารถยื่นคำขอสำเนาที่เป็นสำเนาถ่ายเอกสารอย่างเป็นทางการหรืออิเล็กทรอนิกส์ได้ ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับประเภทของบริษัทที่คุณต้องการจดทะเบียน.
 4. รอการพิจารณา: หลังจากที่คุณยื่นคำขอทะเบียนบริษัทแล้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ ที่คุณส่งเข้ามา รวมถึงตรวจสอบชื่อบริษัทว่าไม่ซ้ำใคร กระบวนการนี้อาจใช้เวลาประมาณ 7-14 วันทำการ (อาจมีการเกินกำหนดในบางกรณี) ในการพิจารณาคำขอ.
 5. ได้รับเอกสารการจดทะเบียน: เมื่อคำขอของคุณได้รับการอนุมัติและผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับเอกสารที่ยืนยันการจดทะเบียนบริษัทของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงหนังสือรับรองการจดทะเบียน (Certificate of Incorporation) และสำเนาข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท (Company Extract) ที่มีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบริษัทของคุณ.

คำอธิบายข้างต้นเป็นแนวทางทั่วไปเท่านั้น กรุณาทราบว่ากระบวนการและเอกสารที่ต้องใช้อาจแตกต่างกันไปตามประเทศและกฎหมายท้องถิ่นที่คุณกำลังดำเนินธุรกิจในนั้น คุณควรปรึกษาทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นเพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการจดทะเบียนบริษัทในท้องถิ่นของคุณ

พื้นที่บริษัท นนทบุรี : ปากเกร็ด บางตลาด บ้านใหม่ บางพูด คลองพระอุดม ท่าอิฐ อ้อมเกร็ด คลองข่อย บางพลับ คลองเกลือ บางตะไนย์
พื้นที่บริการ ปทุมธานี : คลองหลวง ธัญบุรี หนองเสือ ลาดหลุมแก้ว ลำลูกกา สามโคก

พื้นที่บริการ รับจดทะเบียนบริษัท กรุงเทพมหานคร

รับจดทะเบียนบริษัท เขตบางบอน, รับจดทะเบียนบริษัท เขตทุ่งครุ, รับจดทะเบียนบริษัท เขตทวีวัฒนา, รับจดทะเบียนบริษัท เขตบางนา, รับจดทะเบียนบริษัท เขตคลองสามวา, รับจดทะเบียนบริษัท เขตวังทองหลาง, รับจดทะเบียนบริษัท เขตสะพานสูง, รับจดทะเบียนบริษัท เขตคันนายาว, รับจดทะเบียนบริษัท เขตสายไหม, รับจดทะเบียนบริษัท เขตหลักสี่, รับจดทะเบียนบริษัท เขตบางแค, รับจดทะเบียนบริษัท เขตวัฒนา, รับจดทะเบียนบริษัท เขตลาดพร้าว, รับจดทะเบียนบริษัท เขตราชเทวี, รับจดทะเบียนบริษัท เขตดอนเมือง, รับจดทะเบียนบริษัท เขตจอมทอง, รับจดทะเบียนบริษัท เขตสวนหลวง, รับจดทะเบียนบริษัท เขตคลองเตย, รับจดทะเบียนบริษัท เขตประเวศ, รับจดทะเบียนบริษัท เขตบางคอแหลม, รับจดทะเบียนบริษัท เขตจตุจักร, รับจดทะเบียนบริษัท เขตบางซื่อ, รับจดทะเบียนบริษัท เขตสาทร, รับจดทะเบียนบริษัท เขตบึงกุ่ม, รับจดทะเบียนบริษัท เขตดินแดง, รับจดทะเบียนบริษัท เขตบางพลัด, รับจดทะเบียนบริษัท เขตราษฎร์บูรณะ, รับจดทะเบียนบริษัท เขตหนองแขม, รับจดทะเบียนบริษัท เขตภาษีเจริญ, รับจดทะเบียนบริษัท เขตบางขุนเทียน, รับจดทะเบียนบริษัท เขตบางกอกน้อย, รับจดทะเบียนบริษัท เขตตลิ่งชัน, รับจดทะเบียนบริษัท เขตคลองสาน, รับจดทะเบียนบริษัท เขตห้วยขวาง, รับจดทะเบียนบริษัท เขตบางกอกใหญ่, รับจดทะเบียนบริษัท เขตธนบุรี, รับจดทะเบียนบริษัท เขตพญาไท, รับจดทะเบียนบริษัท เขตสัมพันธวงศ์, รับจดทะเบียนบริษัท เขตยานนาวา, รับจดทะเบียนบริษัท เขตลาดกระบัง, รับจดทะเบียนบริษัท มีนบุรี, รับจดทะเบียนบริษัท เขตพระโขนง, รับจดทะเบียนบริษัท เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, รับจดทะเบียนบริษัท เขตปทุมวัน, รับจดทะเบียนบริษัท เขตบางกะปิ, รับจดทะเบียนบริษัท เขตบางเขน, รับจดทะเบียนบริษัท เขตบางรัก, รับจดทะเบียนบริษัท เขตหนองจอก, รับจดทะเบียนบริษัท เขตดุสิต, รับจดทะเบียนบริษัท เขตพระนคร

รับจดทะเบียนบริษัท ภาคกลาง

รับจดทะเบียนบริษัท กรุงเทพมหานคร
รับจดทะเบียนบริษัท นครสวรรค์
รับจดทะเบียนบริษัท อุทัยธานี
รับจดทะเบียนบริษัท อ่างทอง
รับจดทะเบียนบริษัท สระบุรี
รับจดทะเบียนบริษัท สุพรรณบุรี
รับจดทะเบียนบริษัท สุโขทัย
รับจดทะเบียนบริษัท สิงห์บุรี
รับจดทะเบียนบริษัท สมุทรสาคร
รับจดทะเบียนบริษัท สมุทรสงคราม
รับจดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ
รับจดทะเบียนบริษัท ลพบุรี
รับจดทะเบียนบริษัท เพชรบูรณ์
รับจดทะเบียนบริษัท พิษณุโลก
รับจดทะเบียนบริษัท พิจิตร
รับจดทะเบียนบริษัท พระนครศรีอยุธยา
รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี
รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
รับจดทะเบียนบริษัท นครปฐม
รับจดทะเบียนบริษัท นครนายก
รับจดทะเบียนบริษัท ชัยนาท
รับจดทะเบียนบริษัท กำแพงเพชร

รับจดทะเบียนบริษัท ภาคเหนือ

รับจดทะเบียนบริษัท อุตรดิตถ์
รับจดทะเบียนบริษัท ลำพูน
รับจดทะเบียนบริษัท ลำปาง
รับจดทะเบียนบริษัท แม่ฮ่องสอน
รับจดทะเบียนบริษัท แพร่
รับจดทะเบียนบริษัท พะเยา
รับจดทะเบียนบริษัท น่าน
รับจดทะเบียนบริษัท เชียงใหม่
รับจดทะเบียนบริษัท เชียงราย

รับจดทะเบียนบริษัท ภาคอีสาน

รับจดทะเบียนบริษัท อำนาจเจริญ
รับจดทะเบียนบริษัท อุบลราชธานี
รับจดทะเบียนบริษัท หนองบัวลำภู
รับจดทะเบียนบริษัท หนองคาย
รับจดทะเบียนบริษัท ศรีสะเกษ
รับจดทะเบียนบริษัท สุรินทร์
รับจดทะเบียนบริษัท สกลนคร
รับจดทะเบียนบริษัท เลย
รับจดทะเบียนบริษัท ร้อยเอ็ด
รับจดทะเบียนบริษัท ยโสธร
รับจดทะเบียนบริษัท มุกดาหาร
รับจดทะเบียนบริษัท มหาสารคาม
รับจดทะเบียนบริษัท บุรีรัมย์
รับจดทะเบียนบริษัท บึงกาฬ
รับจดทะเบียนบริษัท นครราชสีมา
รับจดทะเบียนบริษัท นครพนม
รับจดทะเบียนบริษัท ชัยภูมิ
รับจดทะเบียนบริษัท ขอนแก่น
รับจดทะเบียนบริษัท กาฬสินธุ์
รับจดทะเบียนบริษัท อุดรธานี

รับจดทะเบียนบริษัท ภาคใต้

รับจดทะเบียนบริษัท ยะลา
รับจดทะเบียนบริษัท สุราษฎร์ธานี
รับจดทะเบียนบริษัท สงขลา
รับจดทะเบียนบริษัท สตูล
รับจดทะเบียนบริษัท ระนอง
รับจดทะเบียนบริษัท ภูเก็ต
รับจดทะเบียนบริษัท พัทลุง
รับจดทะเบียนบริษัท พังงา
รับจดทะเบียนบริษัท ปัตตานี
รับจดทะเบียนบริษัท นราธิวาส
รับจดทะเบียนบริษัท นครศรีธรรมราช
รับจดทะเบียนบริษัท ตรัง
รับจดทะเบียนบริษัท ชุมพร
รับจดทะเบียนบริษัท กระบี่

รับจดทะเบียนบริษัท ภาคตะวันออก

รับจดทะเบียนบริษัท สระแก้ว
รับจดทะเบียนบริษัท ระยอง
รับจดทะเบียนบริษัท ปราจีนบุรี
รับจดทะเบียนบริษัท ตราด
รับจดทะเบียนบริษัท ชลบุรี
รับจดทะเบียนบริษัท ฉะเชิงเทรา
รับจดทะเบียนบริษัท จันทบุรี

รับจดทะเบียนบริษัท ภาคตะวันตก

รับจดทะเบียนบริษัท ราชบุรี
รับจดทะเบียนบริษัท เพชรบุรี
รับจดทะเบียนบริษัท ประจวบคีรีขันธ์
รับจดทะเบียนบริษัท ตาก
รับจดทะเบียนบริษัท กาญจนบุรี
สำนักงานบัญชีตัวแทนสรรพกร
สำนักงานบัญชีคุณภาพ
บริษัทปังปอนจำกัด

รับจดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัทจัดตั้งบริษัทจดบริษัทใหม่ 100%

สอบถามราคาค่าบริการ ออนไลน์ ราคาถูก ใกล้ฉัน
บริษัท ปังปอน จำกัด
47/103 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร.02-964-9800