รับจดทะเบียนบริษัท

เริ่มต้นธุรกิจใหม่ แต่ไม่แน่ใจว่าจะจดทะเบียนบริษัทอย่างไรให้มีความมั่นใจและมืออาชีพ? เรามีคำตอบให้คุณ!

ทีมงานเชี่ยวชาญของเราพร้อมที่จะช่วยคุณในกระบวนการจดทะเบียนบริษัทแบบมืออาชีพอย่างแท้จริง ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในวงการธุรกิจและความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับกฎหมายทางธุรกิจ เราสามารถให้คำปรึกษาและดำเนินการทุกขั้นตอนให้คุณได้อย่างตรงไปตรงมา

เมื่อคุณเลือกใช้บริการของเรา คุณจะได้รับประโยชน์ที่ไม่มีวันลืม! เราทำให้กระบวนการจดทะเบียนบริษัทเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะเป็นการเลือกชื่อบริษัทที่เหมาะสม จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น หรือรวมถึงการยื่นใบสมัคร ทุกอย่างเราจัดการให้คุณตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการได้รับหนังสือจดทะเบียน

ความรวดเร็ว ความปลอดภัย และความพร้อม คือหลักการทำงานของเรา เรามีความเข้าใจในความสำคัญของเวลาและความลับข้อมูลทางธุรกิจ เพราะฉะนั้น เราให้การดำเนินงานอย่างเข้าใจใจความต้องการของลูกค้า และรับประกันความมั่นใจในการจดทะเบียนบริษัทที่มีมาตรฐานสูงสุด

เราคือเพื่อนคู่ค้าของคุณในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ รับรองว่าการใช้บริการของเราจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง และคุณจะได้รับบริการที่มีคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม

ติดต่อเราวันนี้เพื่อเริ่มต้นธุรกิจของคุณอย่างมืออาชีพ!

รับจดทะเบียนบริษัท: ขั้นตอนและข้อมูลที่คุณควรรู้

การจดทะเบียนบริษัทเป็นกระบวนการสำคัญที่ต้องทำเพื่อเริ่มต้นธุรกิจใหม่ของคุณในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง แต่ละประเทศอาจมีขั้นตอนและข้อกำหนดที่แตกต่างกันไป ดังนั้น เพื่อความถูกต้องและประสบการณ์ที่ดีในกระบวนการจดทะเบียนบริษัท เราได้รวบรวมขั้นตอนและข้อมูลที่คุณควรรู้เพื่อให้สามารถเริ่มต้นตามทางที่ถูกต้องได้:

1. วิเคราะห์และเลือกประเภทของบริษัท:

 • ศึกษาและเข้าใจกฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับประเภทบริษัทที่คุณต้องการจดทะเบียน เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, ห้างหุ้นส่วน, หรือบริษัทในอุตสาหกรรมหนึ่งๆ
 • ตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและผู้จัดตั้ง/ผู้บริหารที่ต้องการ

2. เลือกชื่อบริษัทและตรวจสอบความเหมาะสม:

 • ออกแบบชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นและเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น
 • ตรวจสอบข้อกำหนดเกี่ยวกับชื่อบริษัท เช่น การใช้คำที่อนุญาตและการห้ามใช้คำบางคำ

3. เตรียมเอกสารที่จำเป็น:

 • ตรวจสอบเอกสารที่ต้องใช้สำหรับการยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัท เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดตั้งและผู้บริหาร

4. ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัท:

 • ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทที่หน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบเอกสารและข้อมูลที่คุณได้เตรียมไว้

5. รอการพิจารณาและการอนุมัติ:

 • หลังจากที่ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทแล้ว หน่วยงานท้องถิ่นจะตรวจสอบเอกสารและข้อมูล อาจใช้เวลาในการพิจารณา ตามข้อกำหนดท้องถิ่น

6. ได้รับเอกสารการจดทะเบียนบริษัท:

 • เมื่อคำขอของคุณได้รับการอนุมัติและผ่านการพิจารณา คุณจะได้รับเอกสารที่ยืนยันการจดทะเบียนบริษัท เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียน (Certificate of Incorporation) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. ดำเนินการเพิ่มเติม:

 • หลังจากที่คุณได้รับเอกสารการจดทะเบียนบริษัท คุณจะต้องดำเนินการเพิ่มเติม เช่น สร้างบัญชีธนาคาร, ขอใบอนุญาตธุรกิจเฉพาะ, หรือการจัดตั้งสำนักงานให้บริษัท

8. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ:

 • ในขั้นตอนต่อไป คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่นเกี่ยวกับธุรกิจและบริษัท

การจดทะเบียนบริษัทเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและข้อมูลเชิงลึก ดังนั้น คุณควรปรึกษาทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นเพื่อขอคำปรึกษาและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในการรับจดทะเบียนบริษัทของคุณ

เพื่อจดทะเบียนบริษัทให้ถือกำเนิดในประเทศไทย คุณจะต้องดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ตรวจสอบชื่อบริษัท: เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบชื่อบริษัทที่คุณต้องการจดทะเบียนว่ามีใครใช้ชื่อนี้แล้วหรือไม่ คุณสามารถทำได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) หรือผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของ DBD (www.dbd.go.th) ในกรณีที่ชื่อที่คุณต้องการใช้ถูกต้องและไม่มีใครใช้แล้ว คุณสามารถดำเนินขั้นตอนต่อไปได้.
 2. เตรียมเอกสาร: คุณจะต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ สำหรับการจดทะเบียนบริษัท โดยสิ่งที่ต้องการอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของบริษัทที่คุณต้องการจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เอกสารที่อาจถูกต้องสำหรับการจดทะเบียนบริษัทรวมถึง:
  • หลักฐานประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดตั้งและผู้บริหารบริษัท
  • สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาทะเบียนพาณิชย์ของผู้จัดตั้งและผู้บริหารบริษัท
  • บันทึกการประชุมผู้จัดตั้ง (ในกรณีบริษัทมีผู้จัดตั้งหลายคน)
  • สัญญาจ้างบุคคลให้ดำเนินกิจการของบริษัท (ในกรณีบริษัทมีผู้จัดตั้งหลายคน)
  • เอกสารอื่น ๆ ตามความต้องการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 3. ยื่นคำขอทะเบียน: หลังจากที่คุณเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้ว คุณจะต้องยื่นคำขอทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คุณสามารถยื่นคำขอสำเนาที่เป็นสำเนาถ่ายเอกสารอย่างเป็นทางการหรืออิเล็กทรอนิกส์ได้ ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับประเภทของบริษัทที่คุณต้องการจดทะเบียน.
 4. รอการพิจารณา: หลังจากที่คุณยื่นคำขอทะเบียนบริษัทแล้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ ที่คุณส่งเข้ามา รวมถึงตรวจสอบชื่อบริษัทว่าไม่ซ้ำใคร กระบวนการนี้อาจใช้เวลาประมาณ 7-14 วันทำการ (อาจมีการเกินกำหนดในบางกรณี) ในการพิจารณาคำขอ.
 5. ได้รับเอกสารการจดทะเบียน: เมื่อคำขอของคุณได้รับการอนุมัติและผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับเอกสารที่ยืนยันการจดทะเบียนบริษัทของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงหนังสือรับรองการจดทะเบียน (Certificate of Incorporation) และสำเนาข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท (Company Extract) ที่มีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบริษัทของคุณ.

คำอธิบายข้างต้นเป็นแนวทางทั่วไปเท่านั้น กรุณาทราบว่ากระบวนการและเอกสารที่ต้องใช้อาจแตกต่างกันไปตามประเทศและกฎหมายท้องถิ่นที่คุณกำลังดำเนินธุรกิจในนั้น คุณควรปรึกษาทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นเพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการจดทะเบียนบริษัทในท้องถิ่นของคุณ