รับจดทะเบียนบริษัท • เปิดจัดตั้งงบเลิกปิดบริษัทสระบุรี DBD?

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของธุรกิจอะไรสักอย่าง ที่กำลังประสบปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับตัวเลข รายรับ รายจ่ายไม่ลงตัวและต้องการแก้ไข ทำให้คุณอาจต้องเริ่มต้นจากการจัดทำบัญชีโดยการทำบัญชีด้วยตนเอง หรือเลือกที่จะจ้างสำนักงานมาทำบัญชีให้ ข้อดีก็คือประหยัดเวลาเพราะการที่คุณเลือกจะเป็นเจ้าของกิจการ หมายความว่าคุณต้องถนัดเรื่องการสร้างสรรค์ในผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้มีประสิทธิภาพที่มากกว่าการทำบัญชีอย่างแน่นอน ทำให้การจ้างสำนักงานบัญชีมาจัดการเรื่องบัญชีให้จึงถือได้ว่าเป็นประโยชน์มากเมื่อเทียบกับการที่คุณต้องเสียเวลาไปกับการเรียนรู้และทำบัญชีด้วยตัว เอง ซึ่งคุณยังไม่ต้องไปเดินเรื่องกับหน่วยงานของรัฐบาลอย่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรมสรรพากรด้วยตนเองให้วุ่นวายอีกด้วย

ข้อดีของการจ้างสำนักงานบัญชี

บริษัทที่รับจัดทำบัญชีมักจะมีการอัพเดทเกี่ยวกับข้อมูลภาษี หรือกฎหมายต่างๆ และยังรวมไปถึงการจัดซื้อจัดหาซอฟท์ แวร์ใหม่ๆที่เอื้อต่อการทำบัญชีในแบบต่างๆมาอำนวยสะดวกในการทำบัญชีเสมอ จึงทำให้คุณเองก็ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อ มูลต่างๆ รวมไปถึงเรียนรู้การทำงานกับซอฟต์แวร์ได้ด้วยตัวเอง และยังประหยัดในเรื่องค่าใช้จ่าของการหาซื้อซอฟต์แวร์อีกด้วย ผลพลอยได้จากการจ้างสำนักงานบัญชีก็คือ ประสบการณ์ในการทำงานที่มากกว่า ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่มาเปิดสำนัก งานบัญชี มักจะเป็นผู้ที่เคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่บัญชี หรือสมุห์บัญชีในบริษัทต่างๆมาก่อน ทำให้การคลุกคลีกับบัญชีต่างๆมายาว นานจึง ส่งผลทำให้สำนักงานเหล่านั้นสามารถทำการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที

 การทำบัญชีด้วยตัวเอง

แม้การจ้างบริษัทบัญชีนั้นต่างก็มีประโยชน์มากมาย แต่หากธุรกิจของคุณไม่ได้มีขนาดใหญ่ และไม่ได้มีรายได้มาจากหลายทาง อาจเลือกทำบัญชีด้วยตนเอง การมีความรู้ทางบัญชีอยู่บ้างก็อาจจะจัดทำบัญชีจากโปรแกรมพื้นฐาน จะทำให้คุณประหยัดงบประมาณในการจ้างพนักงานบัญชีต่อปีได้มากทีเดียว ลองชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียและดูว่าแบบไหนที่เหมาะ สมกับกิจการของคุณมากที่สุด