รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี จังหวัดพิจิตร

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น สิ่งสำคัญที่เราควรคำนึงถึงนั้นคือ “การทำบัญชี ” ซึ่งบางประเภทของกิจการเลือกจ้างสำนักงานบัญชี บางประเภทเลือกที่จะทำเองเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งการทำบัญชีนั้น จะทำให้เราทราบถึงรายรับ-จ่าย กำไร หรือภาพรวม สภาพคล่องของบริษัทที่จะทำให้เราวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจได้ดีขึ้น ซึ่งหากเราเข้าใจในหลักการทางบัญชี และวิธีการจัดทำให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีแล้ว เราจะสามารถบันทึกบัญชีเบื้องต้นได้ไม่ยุ่งยาก และด้วยเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ทำให้เรามีตัวช่วยอย่างโปรแกรมทางบัญชีต่าง ๆ มากมายให้เลือกใช้ โปรแกรมทางบัญชีเหล่านี้จะสร้างโครงสร้างของการทำบัญชีไว้ให้เราล่วงหน้าก่อน และเมื่อเกิดรายการทางธุรกิจที่ควรบันทึกบัญชี โปรแกรมจะบันทึกบัญชีให้เองอัตโนมัติจากการเปิดเอกสารของเรา รวมถึงสามารถเรียกดูรายงานทางบัญชีที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย แล้วแบบนี้

คำถามที่ว่า การจ้างสำนักงานบัญชี ยังจำเป็นอยู่ไหม? ถ้ามีโปรแกรมบัญชี

คำตอบก็คือ เราจะเห็นได้ว่าพอมีโปรแกรมทางบัญชีแล้ว เราสามารถจัดทำบัญชีเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตามเป็นการจัดทำใน “เบื้องต้น” เท่านั้น ซึ่งการทำบัญชีนั้นมีอีกหลาย ๆ อย่างที่ต้องระมัดระวัง และต้องปฏิบัติให้ถูกต้องทั้งตามหลักมาตรฐานการบัญชี และข้อกำหนดทางภาษีซึ่งมีความซับซ้อนมากในหลายๆ เรื่อง เช่น แบบภาษีอากรในแต่ละประเภท , ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี  , ภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี และรายงานงบการเงินสำหรับปี เป็นต้น

ดังนั้นการจ้างสำนักงานบัญชีหรือบริษัทที่ทำบัญชีโดยตรงและมีประสบการณ์ที่น่าเชื่อได้ ย่อมเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจหรือกิจการใดๆไม่น้อย

ซึ่งบริษัทที่รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี ในจังหวัดพิจิตร มีดังนี้

  1. สำนักงานสอบบัญชี S&S Office พิจิตร

เปิดให้บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านภาษีอย่างมืออาชี ให้คำปรึกษาทุกปัญหาด้านบัญชี รวมไปถึงระบบสต็อกสินค้า และรับทำบัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชีตามแต่ละประเภทกิจการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจตั้งแต่จดทะเบียน ไปจนถึงระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ที่อยู่ : 26/4 ถนน. สระหลวง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด พิจิตร 66000

โทรศัพท์ : 081-605 7200

 

Leave a Comment

Scroll to Top