รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี จังหวัดสระบุรี

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

การทำบัญชีเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกกิจการและธุรกิจควรให้ความสำคัญ ด้วยการจ้างมืออาชีพเข้ามาจัดการงานส่วนนี้ให้มีระบบ ด้วย 4 วัตถุประสงค์สำคัญ คือ

1.เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

ดังนั้นหากท่านเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่ในพื้นที่สระบุรี ทั้งในอำเภอเมือง อำเภอแก่งคอย อำเภอหนองแค อำเภอวิหารแดง อำเภอหนองแดง ฯลฯ และกำลังมองหาบริษัทฝีมือดีในการให้บริการรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนร้านค้า จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30, ภ.ธ.40, รวมทั้งการขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ในบทความนี้มีตัวเลือกดีๆมาให้ท่านได้พิจารณาดังนี้

ดังนั้นหากท่านเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่ในพื้นที่สระบุรี ทั้งในอำเภอเมือง อำเภอแก่งคอย อำเภอหนองแค อำเภอวิหารแดง อำเภอหนองแดง ฯลฯ และกำลังมองหาบริษัทฝีมือดีในการให้บริการรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนร้านค้า จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30, ภ.ธ.40, รวมทั้งการขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ในบทความนี้มีตัวเลือกดีๆมาให้ท่านได้พิจารณาดังนี้

1.        บริษัท ชนะไทยการบัญชีและกฎหมาย

ผู้ให้บริการรับจดทะเบียนบริษัท ทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งให้คำปรึกษาในการขอสินเชื่อ SME และการทำการตลาดออนไลน์ ด้วยทีมงานที่มากคุณภาพและประสบการณ์กว่า 30 ปี

ที่อยู่  : อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 ประเทศไทย เบอร์โทรติดต่อ : 0816116062

2.        บริษัท buildth.com รับทำบัญชี จังหวัดสระบุรี

คือบริษัทรับทำบัญชีจังหวัดสระบุรี ที่พร้อมให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กร สระบุรี วางระบบบัญชี-ภาษีอากร สระบุรี ระบบการเงินสระบุรี ที่ปรึกษาทางการเงิน สระบุรี โดยมีประเภทการบริการที่สำคัญ คือ การตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบกิจการภายใน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และวางระบบการควบคุมภายใน  รวมทั้งให้บริการด้านบัญชีทั่วไป อาทิเช่น
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี สระบุรี โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี สระบุรี แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) สระบุรี
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป สระบุรี
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม สระบุรี แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

ติดต่อ : 065-428-9232 ไลน์ไอดี : @gnj1701n

 

 

 

 

 

(Visited 125 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top