รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี สำนักงานบัญชี จังหวัดสุโขทัย

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

บริการรับทำบัญชีเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการบัญชี อาจมองว่าผลกำไรของธุรกิจส่วนใหญ่เกิดจากกลยุทธ์การบริหารด้านการตลาด ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่หากไม่มีข้อมูลตัวเลขจากการจัดทำบัญชี ก็คงไม่สามารถวิเคราะห์และนำกลยุทธ์มาพิจารณาเพื่อจะนำเข้ามาบริหารเพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจได้อย่างเหมาะสม หรือแม้แต่ธุรกิจเล็ก ๆ ที่เป็นกิจการเจ้าของคนเดียว ซึ่งไม่ต้องมีขั้นตอนบริหารจัดการที่ยุ่งยาก การจัดทำบัญชีอย่างง่าย ๆ ก็สามารถสร้างผลกำไรทำให้ธุรกิจมีรายได้อย่างมหาศาลแล้ว ดังนั้นสำหรับผู้ที่กำลังมองหาบริษัทที่ให้บริการรับทำบัญชีอยู่นั้น โดยคำแนะนำสำหรับการเลือกบริษัทที่ให้บริการรับทำบัญชี ควรพิจารณา 5 หัวข้อสำคัญ ดังนี้

  1. ความสะดวกในการติดต่อ โดยพิจารณาจากระบบการรับ-ส่งเอกสารว่าจะสูญหายได้หรือไม่ และต้องตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน นอกจากนี้สำนักงานบัญชีที่ดีต้องมีช่องทางที่สามารถให้ลูกค้าถามปัญหาต่างๆ ได้ และมีการโต้ตอบกลับอย่างรวดเร็ว ใส่ใจในรายละเอียดและปัญหาของลูกค้าเป็นอย่างดี
  2. พิจารณาจากเทคโนโลยี ที่ใช้ในการทำงาน โดยการจัดทำบัญชีที่มีคุณภาพ ควรมีเครื่องไม้เครื่องมือทีทันสมัย ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป รวมทั้งให้สอบถามระบบการสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันการอ้างว่าระบบล่ม ติดไวรัส ข้อมูลหายเป็นต้น โดยเทคโนโลยีนอกจากจะให้ความสะดวกรวดเร็วแล้วยังทำให้งานเป็นระเบียบ สะดวกสบายแก่เจ้าหน้าที่และลูกค้าเองด้วย
  3. มาตรฐานคุณภาพการบริการ นอกจากเก่งภาษีและเก่งบัญชีแล้ว ควรมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำระบบเอกสาร ระบบบัญชี ให้ได้ นอกจากนั้นควรมีบริการหลากหลาย เช่นจดทะเบียนต่างๆ กฎหมาย เป็นต้น อาจมีผู้เชี่ยวชาญในหลายๆ ด้านคอยให้บริการหรือหากไม่มี สามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้าได้จะเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
  4. สภาพความมั่นคงของบริษัท เนื่องจากรายงานผลการบัญชีต้องอยู่กับบริษัทเราไปอีกนาน ดังนั้นผู้ให้บริการจะต้องมีความมั่นคงพอสมควร หรือไม่เลือกนักบัญชีที่ทำกันเองคนหรือสองคน หรือทำกันแบบสามีภรรยา เพราะถ้าเกิดมีปัญหาอะไร อาจจะเลิกทำซะเฉยๆ เลยก็เป็นได้ วิธีการคือตอนเลือกสำนักงานบัญชีให้เข้าไปที่สำนักงานบัญชีตรวจสอบหรือสอบถามเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน
  5. มีความซื่อสัตย์ เพื่ป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดได้ จึงควรจ่ายค่าภาษีหรือประกันสังคมเป็นเช็คหรือโอนเข้าบัญชีเพื่อความรวดเร็ว ตรวจสอบได้และปลอดภัย

โดยสำนักงานบัญชี ในจังหวัดสุโขทัย มีตัวเลือกที่น่าสนใจ ดังนี้

  1. สำนักงานบัญชี สนธิวัฒน์และเพื่อน

ให้บริการจดทะเบียนร้านค้า และ งานด้านจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอื่นๆ  งานทะเบียน รับทำบัญชีและเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำบัญชและภาษีอากร และงานบริการที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีของกิจการทุกประเภท ทั้งยื่นภาษีอากร และบริการอื่นๆ เช่น การทำประกันสังคมของพนักงาน โดยให้บริการในราคาไม่แพง ทำงานรวดเร็ว ที่สำคัญ เชื่อถือได้

ที่อยู่ : 210/50, ถนนบาลเมือง, ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย, 64000 64000, Thailand

เบอร์โทรศัพท์ : 055 621 803

2. สำนักงาน ทีที การบัญชี

เป็นบริษัทเอกชนที่ให้บริการด้านงานบัญชีแบบครบวงจร มีคุณภาพสามารถตรวจสอบได้และมีมาตรฐานเดียวกับที่ภาครัฐกำหนด

ที่อยู่ : 188/3 หมู่ 7, ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย, 64000 64000, Thailand

เบอร์โทรศัพท์ : 055 620 971

Leave a Comment

Scroll to Top